Projektowanie przyłączy gazowych

Zajmujmy się przygotowywaniem pełnych projektów przyłączy gazowych. Zgodnie z definicją podaną przez ministra gospodarki w szczegółowych warunkach funkcjonowania systemu gazowego z 2 lipca 2010 przyłączem do sieci gazowej określa się odcinek sieci od gazociągu zasilającego do armatury odcinającej służący do przyłączenia do sieci gazowej urządzeń lub instalacji podmiotu przyłączanego. W związku z dużym zagrożeniem, jakim jest gaz, musi ono być wykonane zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy prawa. Warunkiem otrzymania zgody na przyłącze gazowe jest złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia. Musi on zawierać informacje o planowanym terminu rozpoczęcia odbioru gazu, przewidywanym rocznym zapotrzebowaniu na paliwa gazowe oraz o mocy przyłączeniowej.

Instalacja zgodna z warunkami przyłączenia do sieci gazowej

Instalacje gazowe wraz z przyłączami gazowymi muszą być wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem. PROMAL podejmuje się przygotowania projektu przyłącza gazowego. Nasi projektanci to specjaliści o wysokich kompetencjach, którzy doskonale poradzą sobie ze wszystkimi aspektami projektu, tak by instalacja gazowa była zgodna z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej oraz z pozwoleniem na budowę lub pozwoleniem na rozbudowę instalacji gazowej. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.